Transport bocznicowy

Na czym polega transport bocznicowy?

Według ustawy o transporcie kolejowym bocznica kolejowa to wyznaczona przez zarządcę infrastruktury droga kolejowa, połączona bezpośrednio lub pośrednio z linią kolejową, służąca do wykonywania czynności ładunkowych, utrzymaniowych lub postoju pojazdów kolejowych albo przemieszczania i włączania pojazdów kolejowych do ruchu po sieci kolejowej. Dzięki wagonom towarowym takim jak platformy, cysterny, węglarki i silosy możliwy jest przewóz…