terninal kontenerowy

Jakie zastosowanie mają terminale kontenerowe?

Terminale kontenerowe to obiekty, w których kontenery morskie są przeładowywane z różnych środków transportu w celu dalszego transportu do miejsca docelowego. Czasami odbywa się tu również rozładunek, załadunek i składowanie ładunku w kontenerach. Terminal to także obszar przeznaczony do obsługi i tymczasowego składowania kontenerów morskich.