ciężarówka

Na czym polega transport ADR i jakich wymaga uprawnień?

Odcienie transportu są rozmaite. Jest ich tak wiele, jak obiektów, które podlegają przewożeniu. Istnieją więc zarówno metody transportu dostosowane do ładunków drobnicowych, jak i metody transportu dostosowane do ładunku wielkogabarytowego czy nawet ponadgabarytowego. Szczególnego traktowania wymaga też grupa, którą tworzą towary niebezpieczne. To oczywista rzecz, gdyż to, co jest niebezpieczne, może stwarzać podczas podróży zagrożenia…