transport kontenerów

Na czym polega transport drogowy kontenerów?

Dzięki transportowi kontenerów możliwe jest przewożenie zarówno mebli i sprzętu AGD oraz RTV, jak i żywności. W ten sposób produkty są dostarczane w dowolne miejsce na świecie. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu transportu morskiego oraz kolejowego. Niezmiennie od lat popularnością cieszy się również przewożenie kontenerów za pomocą samochodów. W szczególności w obrębie danego państwa i…

terninal kontenerowy

Jakie zastosowanie mają terminale kontenerowe?

Terminale kontenerowe to obiekty, w których kontenery morskie są przeładowywane z różnych środków transportu w celu dalszego transportu do miejsca docelowego. Czasami odbywa się tu również rozładunek, załadunek i składowanie ładunku w kontenerach. Terminal to także obszar przeznaczony do obsługi i tymczasowego składowania kontenerów morskich.

Transport bocznicowy

Na czym polega transport bocznicowy?

Według ustawy o transporcie kolejowym bocznica kolejowa to wyznaczona przez zarządcę infrastruktury droga kolejowa, połączona bezpośrednio lub pośrednio z linią kolejową, służąca do wykonywania czynności ładunkowych, utrzymaniowych lub postoju pojazdów kolejowych albo przemieszczania i włączania pojazdów kolejowych do ruchu po sieci kolejowej. Dzięki wagonom towarowym takim jak platformy, cysterny, węglarki i silosy możliwy jest przewóz…

transport intermodalny

Czym jest transport intermodalny?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz dostarczyć towar do magazynu w innym mieście lub kraju, a przy okazji zaoszczędzić, transport intermodalny może być optymalnym rozwiązaniem. W naszym wpisie opowiemy na czym polega ta forma transportu. Zapraszamy do lektury.