Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze przewozów kolejowych, a także załadunku i rozładunku, magazynowania oraz usług celnych. W ramach przewozów kolejowych wykonujemy transport pełno-wagonowy (konwencjonalny) produktów stałych i płynnych, a także kolejowy kontenerowy transport intermodalny, który odbywa się na platformach kolejowych oraz transport kolejowy drobnicowy, wykorzystywany w przypadku przewożenia drobnych ładunków. Nasza firma transportowa w Gdyni zapewnia najwyższy standard usług przewozowych w towarowym transporcie kolejowym.

Zalety transportu kolejowego towarów

Transport kolejowy towarów jest szczególnie opłacalny w przypadku przewożenia dużych ilości ładunków, a także w razie przemieszczania towarów na większych odległościach pomiędzy punktem wyjścia towarów transportowych, a docelowym miejscem ich dostawy. Dysponujemy specjalistycznym taborem kolejowym, w tym m.in. platformami, cysternami, węglarkami, silosami, które umożliwiają nam przewożenie każdego rodzaju towarów transportem szynowym. Duża ładowność wagonów kolejowych oraz kontenerów sprawia, że przewozy kolejowe są rozwiązaniem korzystnym pod względem ekonomicznym, dlatego jest to usługa konkurencyjna cenowo w stosunku do pozostałych rodzajów transportu. Transport kolejowy jest ekologicznym sposobem przewożenia ładunków, gdyż odznacza się znacznie mniejszą emisją zanieczyszczeń niż inne środki transportu. Przewozy kolejowe są realizowane bez względu na warunki pogodowe, dlatego zapewniają terminowe i bezpieczne dostawy towarów transportowych.