Transport multimodalny polega na przewozie towarów transportowych z wykorzystaniem co najmniej dwóch różnych środków transportu. Operator transportu multimodalnego odpowiada za cały łańcuch transportowy na podstawie zawartej umowy, która dotyczy przewozu na całej trasie, tj. od miejsca przekazania ładunku przez załadowcę do miejsca docelowego. Transport multimodalny odbywa się na podstawie jednego dokumentu przewozowego. Zapewniamy kompleksową i sprawną organizację całego łańcucha transportowego w przewozach multimodalnych.

Jakie są zalety transportu multimodalnego?

Transport multimodalny umożliwia efektywne wykorzystanie wszystkich środków transportu, które są zaangażowane w realizację przewozu multimodalnego. W międzynarodowym transporcie multimodalnym wykorzystujemy kontenery, nadwozia wymienne oraz naczepy siodłowe, które zapewniają sprawny przeładunek towaru pomiędzy różnymi środkami transportu. Dysponujemy bogatą flotą transportową, która umożliwia nam terminową realizację usług przewozowych. Dzięki uproszczonej procedurze przewozowej, transport multimodalny wpływa na zmniejszenie czasu i kosztów dostawy. Jedna umowa, która zawierana jest na realizację usługi zapobiega rozkładaniu odpowiedzialności za jej wykonanie i zapewnia transparentność współpracy, a także ułatwia optymalizację procesów logistycznych. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych klientów do podjęcia z nami współpracy!