Czym jest transport intermodalny?

kontenerów rozładunek

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz dostarczyć towar do magazynu w innym mieście lub kraju, a przy okazji zaoszczędzić, transport intermodalny może być optymalnym rozwiązaniem. W naszym wpisie opowiemy na czym polega ta forma transportu. Zapraszamy do lektury.

 

Transport intermodalny

Transport intermodalny jest również nazywany transportem kombinowanym, ponieważ podczas przewozu ładunku np. w naczepie albo w kontenerze, nie jest on przeładowywany, a jedynie przejmowany przez inną gałąź transportu, np. płynie statkiem, następnie jest przewożony koleją, a następnie dostarczany samochodem do magazynu odbiorcy. Kombinacje są dowolne, transport samochodowy może być łączony również z transportem lotniczym, oraz morskim. Zgodnie z art. 65. ust. 1 prawa przewozowego, przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu, aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

W Polsce od kilku lat można zaobserwować tendencje wzrostowe wśród przewozów kolejowych w transporcie kombinowanym. Z kolei transport kolejowy, biorący udział w transporcie intermodalnym jest uważany za rozwiązanie ekologiczne, ze względu na mniejsze zużycie paliw oraz mniejsza emisje szkodliwych związków do atmosfery. W związku z tym Unia Europejska przekazała dotacje na modernizacje infrastruktury kolejowej.

 

Zalety transportu intermodalnego

Do najistotniejszych zalet transportu intermodalnego należą:

  • jest podpisywana tylko jedna umowa na przewóz towaru;
  • można chronić środowisko, np. ograniczając transport samochodowy;
  • jest mniejsze ryzyko, że towar transportowany ulegnie uszkodzeniu;
  • szybciej i terminowo można dostarczyć ładunki;
  • można zminimalizować koszty;
  • jednorazowo można przewieść większą partię ładunku;
  • ograniczenie natężenia ruchu na drogach transportowych, tak by przewozy nie kolidowały z użytkowym wykorzystywaniem infrastruktury do transportu drogowego.

Jak widać warto skorzystać z transportu intermodalnego, do czego zachęcamy.  Nasza firma specjalizuje się między innymi w transporcie intermodalnym, zarówno na terenie Polski, jak i poza granicami kraju.