Na czym polega transport ADR i jakich wymaga uprawnień?

samochód transportowy

Odcienie transportu są rozmaite. Jest ich tak wiele, jak obiektów, które podlegają przewożeniu. Istnieją więc zarówno metody transportu dostosowane do ładunków drobnicowych, jak i metody transportu dostosowane do ładunku wielkogabarytowego czy nawet ponadgabarytowego. Szczególnego traktowania wymaga też grupa, którą tworzą towary niebezpieczne. To oczywista rzecz, gdyż to, co jest niebezpieczne, może stwarzać podczas podróży zagrożenia dla kierowców, uczestników ruchu drogowego, pojazdów oraz nawierzchni.

W związku z tym, że przewożenie towarów niebezpiecznych ma szczególny charakter, istnieją specjalne przepisy, które regulują tego rodzaju transport. Przepisy te mają charakter ogólnoeuropejski, określa je tak zwana umowa ADR. W związku z tą nazwą przewożenie ładunków niebezpiecznych określa się też czasem właśnie mianem transportu ADR.

 

Definicje i uprawnienia

W przepisach umowy europejskiej ADR określone jest między innymi to, czym właściwie jest towar niebezpieczny. Zgodnie z przewidywaniami, chodzi tu o każdy taki towar, który może negatywnie oddziaływać na trzy obszary – ludzi, mienie oraz środowisko naturalne. Generalnie rzecz biorąc, towar niebezpieczny może występować we wszystkich trzech stanach skupienia. Jest w stanie przyjmować postać stałą, ciekłą oraz gazową. Zagrożenie mogą bowiem stanowić zarówno obiekty rzeczowe, jak i niebezpieczne gazy oraz płyny.

Transport towarów niebezpiecznych ma naturalnie taką specyfikę, iż nie każdy może go przeprowadzać. Żeby móc się nim zajmować, trzeba posiadać specjalne uprawnienia, które nazywają się tak samo jak europejska umowa. Są to tak zwane uprawnienia ADR. Jeżeli się ich nie posiada, droga do transportu towarów niebezpiecznych pozostaje zamknięta. Jednak w przypadku, gdy się je posiada, wszystko jest możliwe. Należy jednak pamiętać o dobrym planowaniu trasy i zachowywaniu wszystkich norm określonych w odpowiednich przepisach. Właśnie do tego uprawnienia ADR zobowiązują poszczególne podmioty.