Na czym polega transport bocznicowy?

kolejowa bocznica

Według ustawy o transporcie kolejowym bocznica kolejowa to wyznaczona przez zarządcę infrastruktury droga kolejowa, połączona bezpośrednio lub pośrednio z linią kolejową, służąca do wykonywania czynności ładunkowych, utrzymaniowych lub postoju pojazdów kolejowych albo przemieszczania i włączania pojazdów kolejowych do ruchu po sieci kolejowej. Dzięki wagonom towarowym takim jak platformy, cysterny, węglarki i silosy możliwy jest przewóz ładunków masowych w obrębie bocznicy kolejowej. Co warto jeszcze wiedzieć o transporcie bocznicowym? Zapraszamy do lektury wpisu.

 

Co składa się na transport bocznicowy?

Warto mieć świadomość, że firma świadcząca usługi z zakresu transportu bocznicowego przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność, związaną z obsługą posterunków ruchu, prowadzeniem ruchu kolejowego, rozładunkiem, załadunkiem, podstawianiem taboru na punkty załadunkowe/rozładunkowe, wykonywaniem wszelkich prac manewrowych, utrzymaniem i remontami infrastruktury, utrzymaniem pojazdów kolejowych, załatwianiem wszelkich dokumentów z tym związanych, a także z występowaniem w imieniu klienta przed organami publicznymi typu Urząd Transportu Kolejowego. 

Działalność ta odbywa się w oparciu o Świadectwo Bezpieczeństwa wydane przez Urząd Transportu Kolejowego, które potwierdza zgodność do bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego na bocznicy oraz Regulamin pracy bocznicy kolejowej.

 

Jakie czynności odbywają się na bocznicy kolejowej w ramach transportu bocznicowego?

Na terminalu kolejowym w ramach transportu bocznicowego prowadzone są następujące działa:

  • przyjmowanie przesyłek wagonowych z materiałami, urządzeniami i produktami do planowej działalności terminala;
  • przyjmowanie wagonów próżnych pod załadunek towarów od przewoźników;
  • przyjmowanie wagonów ładownych do rozładunku od przewoźników;
  • podstawianie przyjętych wagonów na punkty ładunkowe bocznicy i zabierania ich z tych miejsc;
  • ładowanie towarów do podstawionych wagonów na punktach ładunkowych bocznicy;
  • rozładunek towarów z podstawionych wagonów na punkty ładunkowe;
  • zdawanie wagonów ładownych i próżnych przewoźnikom kolejowym.